องค์ประกอบของงานศิลปะ มีอะไรบ้าง ?

By admin

สำหรับองค์ประกอบของงานศิลปะ จัดเป็นองค์ประกอบซึ่งมีการอ้างอิงจากธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย จุด , เส้น , สี , รูรูปทรง , ลักษณะผิว , ลวดลาย และช่องว่าง จุด คือ องค์ประกอบเล็กที่สุด อันเป็นจุดเริ่มต้นของส่วนอื่นๆ สามารถใช้ในการบ่งบอกถึงความต่อเนื่อง , เชื่อมโยง หรือการกำหนดจุดในตำแหน่งว่าง

การวิเคราะห์วิจารณ์งานศิลปะ หมายถึง

By admin

มาทำความเข้าใจกับ ความหมายของ การวิเคราะห์ และการวิจารณ์ ศิลปะกันก่อน การวิเคราะห์งานศิลปะ คือ การพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อศึกษางานศิลปะซึ่งมีการแบ่งออกเป็นส่วนๆ ไม่ว่าจะทางด้านทัศนธาตุ , องค์ประกอบศิลป์ รวมทั้งความสัมพันธ์ต่างๆ โดยนำข้อมูลในหลายปัจจัย ในหลายองค์ประกอบ มาประเมินผลงานทางด้านศิลปะว่ามีคุณค่าทางด้านใดบ้าง

ศิลปะตะวันออก มีอะไรบ้าง

By admin

“ศิลปะของยุโรป” หรือ “ศิลปะตะวันตก” ครอบคลุมประวัติศาสตร์ของทัศนศิลป์ในยุโรปมาอย่างยาวนานกว่าหลายพันปี ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์จากการยุคหินเพลิโอลิธอิกบน แสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ผลงานการวาดภาพบนถ้ำ (cave painting) และศิลปะสกัดหิน (petroglyph) ที่เป็นเอกลักษณ์

ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก ยุคโบราณ

By admin

มนุษย์ดำรงอยู่บนโลกมานานกว่าหลายพันปี ตลอดช่วงเวลานั้นสิ่งที่ทำให้พวกเราเป็นพวกที่มีอารยธรรมมากที่สุดก็คือทักษะในด้านศิลปะ ไม่ว่าจะผ่านมากี่พันปีสิ่งเหล่านี้กลายเป็นของตกทอดให้แก่ลูกหลานของพวกเขา ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาในอดีตของแต่ละอารยธรรมโบราณ โดยเฉพาะในแทบยุโรป

ศิลปะทัศนศิลป์ คืออะไรในศิลปะ

By admin

ทัศนศิลป์ (Visual arts) คือรูปแบบศิลปะเช่น จิตรกรรม (Painting), ประติมากรรม (Sculpture), ภาพพิมพ์ (Printmaking), เซรามิกส์ (Ceramics), ภาพวาด (Drawing), การออกแบบ (Design), งานฝีมือ (Crafts), การผลิตภาพยนตร์ (Filmmaking) การใช้งานปัจจุบันของคำว่า “ทัศนศิลป์” ใช้เพื่ออธิบายงานศิลปะเช่นเดียวกับศิลปะประยุกต์