แกะสลักธรรมชาติด้วยมือเรา

ศิลปะ แขนงนี้ถือเป็นที่นิยมมากๆในช่วงศตวรรษที่ 20 จะเป็นการแกะสลักต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ภายในป่า และนำเครื่องมืออุปกรณ์เข้าไปเพื่อแกะสลักต้นไม้ให้เป็นลวดลายต่างๆ ผู้คนเริ่มหลั่งไหลมา ทำให้ป่าเริ่มจะเสื่อมสภาพไปเพราะการบุกรุกป่าของนักแกะสลักฝีมือดี และได้โดนตำรวจป่าไม้จับในขอห้าบุกรุกป่าสงวนและทำลายสิ่งแวดล้อม ต่อได้นักศิลปะได้รับซื้อไม้จากชาวบ้านมาเพื่อทำการแกะสลักต้นไม้ต่อไป

การแกะต้นไม้นั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่ก่อน คริสต์ศักราช ที่พบว่าชนเผามนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกาได้แกะสลัก ต้นสนไว้ด้วยอาวุธที่พวกเค้าได้ทำจากหิน และได้เขียนอักขระตัวอักษรไว้ ต่อมาจึงได้ไปค้นพบหลักฐานว่ามีคนแกะสลักต้นไม้ จึงได้มีคนคิดทำต่อไปคือได้แกะสลักรูปสัตว์ต่างๆเพื่อจารึกไว้ให้คนรุ่นหลัง ได้เห็นถึงวัฒนธรรมตอนยุคสมัยที่พวกเขาอาศัยอยู่ และได้สืบเนื่องงานศิลปะนี้ต่อมาเรื่อยๆ และหยุดการแกะสลักต้นไม้เพราะเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติทางหนึ่งและ นอกจากนั้นไม้ก็หายากมากขึ้นทุกวัน

ปัจจุบันมีการแกะสลักไม้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศไทย ก็คือบ้านถวาย จังหวัด เชียงใหม่ ได้มีความคิดใหม่ที่จะแกะสลักศิลปะแขนงนี้ลงไปในเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ และมีการสั่งออเดอร์มากมายในขณะนี้ และส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ศิลปะแขนงนี้และยังตีตลาดไปทั่วโลก ต่างชาติเริ่มพูดถึงศิลปะการแกะสลักไม้ของประเทศไทยมาว่า”โอ้พระเจ้ามันช่าง สวยจริงๆ ผมรักประเทศไทยจัง” ต่อมาศิลปะการแกะสลักไม้เป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลก มีการนำวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆมาแกะสลักไว้บนแผ่นไม้ด้วย และได้ทำการแกะสลักพระพุทธรูปขึ้นได้อย่างสวยงามไม่แพ้กับประเทศไทยเลย การทำศิลปะแขนงนี้ต้องใช้สมาธิและความนิ่งในการแกะสลักมาก

Scroll to top