Art-composition

องค์ประกอบของงานศิลปะ มีอะไรบ้าง ?

สำหรับองค์ประกอบของงานศิลปะ จัดเป็นองค์ประกอบซึ่งมีการอ้างอิงจากธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย จุด , เส้น , สี , รูรูปทรง , ลักษณะผิว , ลวดลาย และช่องว่าง

จุด

คือ องค์ประกอบเล็กที่สุด อันเป็นจุดเริ่มต้นของส่วนอื่นๆ สามารถใช้ในการบ่งบอกถึงความต่อเนื่อง , เชื่อมโยง หรือการกำหนดจุดในตำแหน่งว่าง โดยจุดปราศจาก ความยาว , ความกว้าง และความลึก เพราะฉะนั้นจุดจึงไม่มีทิศทาง อีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์รวมได้อีกด้วย

เส้น

มีความอิสระในการสร้างสรรค์ ทั้ง ขนาด , ระยะ , ช่องว่าง และสร้างรูปทรงองค์ประกอบต่างๆ โดยเส้นที่มีความแตกต่างกัน ในการออกแบบจะให้ความรู้สึกต่อการได้รับชมอีกด้วย เช่น ความรู้สึก , ความเคลื่อนไหว , ความต่อเนื่องสัมพันธ์ ตลอดจนการนำสายตา

 • เส้นตรง – ให้ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง
 • เส้นนอน – ให้ความรู้สึกเรียบ , สงบ
 • เส้นโค้ง – ให้ความรู้สึกนุ่มนวล , มีความเป็นอิสระ
 • เส้นทแยง / เส้นขวาง / เส้นซิกแซก – จากความแตกต่างกัน ก็ให้ความรู้สึกแตกต่างกันไปด้วย

รูปร่าง-รูปทรง

คือ เส้นรอบรูปซึ่งตัดกับบริเวณที่ว่าง ซึ่งสิ่งนี้ก็คือรูปร่าง ประกอบด้วย 2 มิติ นั่นก็คือ กว้างกับยาว ส่วนรูปทรง มี 3 มิติ ให้ความรู้สึกกลุ่มก้อน มีน้ำหนัก ประกอบด้วยกว้าง , ยาว ,ลึก

 • รูปทรงธรรมชาติ – พบเห็นได้จากธรรมชาติ
 • รูปทรงเรขาคณิต – ประกอบด้วยเส้นหลายประเภท เช่น เส้นตรง , เส้นโค้ง , ครึ่งวงกลม เป็นต้น
 • รูปทรงอิสระ – รูปทรงต่างๆ ที่ไม่ใช่รูปทรงธรรมชาติ และไม่ใช่รูปทรงเรขาคณิต

มวล-ปริมาตร

 • มวล – นั่นก็เนื้อทั้งหมดของสาร
 • ปริมาตร – พื้นที่ว่างในอากาศหรือบริเวณว่างของวัตถุต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปทรงที่แสดงเป็น 3 มิติ สำหรับการกำหนดมวล , ปริมาตร , เนื้อที่ รวมทั้งปริมาณ ทำให้ต้องคำนึงถึงการใช้เนื้อที่

ผิวสัมผัส

ลักษณะพื้นผิวหน้าของวัตถุเมื่อมองแล้ว รู้สึกได้ถึงความหยาบ , ละเอียด , มัน , ลื่น หรือทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาในจิตใจของผู้ชม

 • ลักษณะผิวเรียบ เมื่อชมแล้วเกิดความรู้สึกลื่น
 • ส่วนลักษณะผิวขรุขระ , มีความหยาบ และ มีความสูง – ต่ำ – ซึ่งจะให้ความรู้สึกมั่นคง หนักแน่น และแข็งแรง

ลวดลาย

ลวดลายในงานศิลปะ จัดเป็นการจัดตกแต่งพื้นผิว ด้วยลักษณะต่างๆ ให้ปรากฏขึ้นมาเป็นลวดลายขึ้น โดยอาจมีการสร้างสรรค์ขึ้นมา ในการใช้ลักษณะซ้ำๆ กันของจุด , พื้นผิว , สี รวมทั้งรูปร่างต่างๆ ให้เกิดลวดลายขึ้นมา

 • พื้นผิวให้ความรู้สึกอ่อนนุ่ม
 • พื้นผิวให้ความรู้สึกกระด้าง
 • พื้นผิวให้ความรู้สึกค่อนข้างแข็ง
 • พื้นผิวให้ความรู้สึกแข็ง

จากองค์ประกอบทั้งหลายที่ได้นำมารวมกัน ก็จะได้กลายเป็นงานศิลปะขึ้นมาหนึ่งชิ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือ การจินตนาการ รวมทั้งทัศนะที่ต้องการสื่อของมาของศิลปิน เพราะฉะนั้นก่อนที่จะสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา ศิลปินจะต้องศึกษารวมทั้งทำความเข้าใจในองค์ประกอบให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเสียก่อน

Scroll to top