Art-branches

ศิลปะ 7 แขนง มีอะไรบ้าง

ศิลปะ มีความหมายที่กว้างใหญ่ไพศาล คนเราจึงเลือกที่จะจำแนกพวกมันออกเป็นกลุ่มๆ ซึ่งแบ่งออกมาเป็น 7 แขนงที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ช่วยให้เรารู้ได้ง่ายขึ้นว่ากำลังเจอกับอะไร อย่างเช่นภาพวาด รูปปั้น โบราณสถาน ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มศิลปะแต่เราแยกออกมายังไงว่ามันอยู่ในกลุ่มไหนบ้าง การจะแยกให้ออกนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เราจะค่อยๆ ทำความเข้าใจกันไปทีละน้อยเริ่มการไปทำความรู้กับประเภทของศิลปะกันก่อน

Art-branches-pic

ศิลปะแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง

  1. จิตรกรรม (ภาพเขียน) เป็นภาพที่วาดด้วยการระบายสี โดยจัดให้องค์ประกอบอยู่ในแบบ 2 มิติ โดยผู้ที่วาดภาพจิตกรรมมักจะถูกเรียกว่า จิตรกร หนึ่งในตัวอย่างผลงานจิตรกรรมยิ่งใหญ่ที่สุดคือภาพวาด โมนาลิซ่า ซึ่งถือเป็นของล้ำค้ามากที่สุดในโลกตะวันตก
  2. ประติมากรรม (ภาพปั้น) ใช้อธิบายถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจาก หิน ไม้ โลหะ และวัสดุอื่นๆ โดยเป็นงานละเอียดที่มีรูปทรง 3 มิติ ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ประกอบการสร้างรูปปั้นตามความเชื่อทางศาสนา ผลงานประติมากรรมของไทยอย่างเช่น มูรติ ส่วนของต่างประเทศฝรั่งเศสก็คือ ประตูนรก
  3. สถาปัตยกรรม (งานก่อสร้าง) หมายถึงงานศิลปะที่สื่ออกมาในรูปแบบของอาคารโรงสร้างต่างๆ รวมถึงการตกแต่งภายใน มีการใช้ศาสตร์ด้านต่างๆ มากมายเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมด้วย
  4. ภาพพิมพ์ ( สร้างสรรค์บนแม่พิมพ์ ) หมายถึงศิลปะชนิดหนึ่งที่เกิดจากการกดของแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ ให้ติดกับกระดาษ มีความคล้ายคลึงกับงานจิตกรรมเพียงแต่ต้องพึงพาแม่พิมพ์ที่อาจทำมาจากไม้ โลหะ หรือวัสดุอื่นๆ โดยแม่พิมพ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยศิลปิน
  5. สื่อผสม ( จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ) เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะทั้งสามประเภทรวมเข้าด้วยกันใน 1 ชิ้นงาน อย่างเช่น นักบุญฟรังซิสกับนิมิต ที่อยู่ภายในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ประกอบไปด้วยฉากหลังแบบจิตรกรรม เทวทูตแบบประติมากรรม ตกแต่งด้วยภาพพิมพ์
  6. ภาพถ่าย ( การถ่ายภาพ ) เป็นการจับภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ โดยในหลักการศิลปะจะต้องถ่ายภาพให้ออกมาดูเป็นธรรมชาติ มีแสงเงาที่สมจริง ภาพที่ได้จะต้องเป็นภาพที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่ภาพโป้เปลือย
  7. วรรณกรรม (บทประพันธ์) ถือเป็นตัวแทนของการแสดงออกทางอารยธรรม เป็นเรื่องราวที่เกิดจากแนวคิดของศิลปินในประเทศ โดยเฉพาะวรรณกรรมไทยที่โดดเด่นในเรื่องการใช้บทกวี กลอน betflixjoker123

นอกจากนี้ยังมีงานศิลปะทีเรียกว่า ประยุกต์ศิลป์ เป็นศิลปะที่นำไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันที่แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ พาณิชย์ศิลป์ สำหรับประกอบการค้า มัณฑนศิลป์ สำหรับการตกแต่ง อุตสาหกรรมศิลป์ ออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามน่าใช้ หัตถศิลป์ เป็นงานฝีมือแฮนเมด สุดท้ายคือ การออกแบบ ที่ประกอบไปด้วย 3 ประเภทย่อยได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบตกแต่ง และการออกแบบสื่อสาร

Scroll to top