ศิลปะในที่สงบสุขและสบายใจ

พูดถึงเรื่องศิลปะมีแพร่หลายในทุกภูมิภาคของโลกและมีศิลปะที่แยกไปตาม แขนงที่ต่างกัน มีทั้งศิลปะในด้านต่างๆที่มองไม่เห็นทางด้านสายตาและที่เห็นทางใจ ซึ่งสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมในแต่ล่ะประเทศได้อย่างเด่นชัด

แต่ล่ะประเทศมีศิลปะที่คล้ายกันและไม่เหมือนกัน ต่างมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากแถมยังมีหลายสิ่งหลายอย่างด้วย

ซึ่งผมจะยกตัวอย่างของศิลปะประเทศไทยของเราก็มีศิลปะที่หลากหลายแขนงมากๆ เช่น ภาพวาดสีน้ำมัน,สีน้ำ

ภาพวาดฝาผนัง,การรำ,ฟ้อน,วัด,โบราณสถาน,บ้านเรือน,ถนนและอื่นที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยอีกตั้งมากมาย

สิ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือภาพวาดสีน้ำมัน ที่ทุกคนก็เคยเห็นมาบ้างกันแล้ว ศีลปะประเภทนี้สามารถแยกออกไปได้หลายแบบมาก เรื่องที่ผมจะยกมาพูดก็คือ จิตรกรรมภาพวาดฝาผนังที่มีมากที่สุดในประเทศไทยของเราและพบเห็นได้ในบริเวณ โบสถ์ในประเทศไทยซึ่งมีหลายที่ได้แก่ สุพรรณบุรี เชียงใหม่ เชียงราย แพร น่าน อุบลราชธานี สิงห์บุรี และจังหวัดอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยก็มีศิลปะที่สวย งามมากมายเหมือนกัน

จิตรกรรมฝาผนังมีมานานนับพันๆปีแล้วในแต่ล่ะมุมโลกแต่ไม่มีข้อมูลการใช้สีน้ำมันเป็นส่วนประกอบในการวาด

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผมได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวที่ดอยสุเทพและได้แวะไปทำบุญที่วัดคงคาราม

ก็ได้เห็นจิตรกรรมฝาผนังที่ใหญ่โตและสวยงามมากๆ ซึ่งทางวัดคงคารามได้ทำพิพิธภัณฑ์ไว้เพื่อฝึกสอนเด็กและนักท่องเที่ยวที่ สนใจศิลปะแขนงนี้ใช้ชื่อว่า จิตรกรรมฝาผนัง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม

ซึ่งก็ชอบศิลปะแขนงมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว ผมเลยขอให้พระอาจารย์สอนวาดภาพให้ สิ่งผมแปลกใจมากๆก็คือ พระอาจารย์

เป็นผู้ลงมือทำจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมดด้วยตัวท่านเอง

Scroll to top