ศิลปะที่เป็นหน้าตาของคนไทย

ใน บ้านเราที่มีศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลายที่เก่าแก่และยาวนานมากๆประเทศ หนึ่งและหลายเชื้อชาติได้เข้าก่อตั้งครอบครัวที่ประเทศไทยในยุสมัยก่อนได้ ทิ้งวัฒนธรรมไว้ให้ลูกหลานได้สืบต่อกันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ด้วย ได้แก่ จีน

ไทย แขก ลาว ยุโรป และอีกหลายประเทศด้วยกัน

ศิลปวัฒนธรรมจีน เป็นที่สนใจแก่คนหลายเชื้อชาติมากๆ มีศิลปวัฒนธรรมเข้ามามากมาย นั้นก็คือการเชิดสิงโตและมังกร

การที่คนเชื้อชาติจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จะต้องแห่มังกรและเชิดสิงโตก็คือ เป็นการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และบูชาญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้วหรือการฉลองปี ใหม่ต่างๆ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่มากมีมาตั้งแต่ 200-300 ปีมาแล้ว โดยคนจีนชื่อว่าญาติจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้น 7

ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นศิลปะที่มีมานานมากๆแล้ว และได้แบ่งเป็นภาคต่างในประเทศไทยได้แก่ เหนือ กลาง ตะวันออก

ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากๆ ก็คือ

ภาคใต้ มีการนำหนังวัวมาทำเป็นกลางหรือตัวหนังตะลุง ซึ่งตัวหนังตะลุงใช้ในการแสดงละครซึ่งจะมีคนบังคับอยู่ด้านหลังฉาก และยังมีระบำโนราที่สวยงามมากๆในโลก

ภาคเหนือ จะมีศิลปะมายาวนานมากๆ และเป็นที่ผลิตกระดาษสาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีการปั้นหม้อดินเผาและการทำร่มไม้ที่มีสีสันสดใส การวาดภาพด้วยที่น้ำมันที่สวยงามมาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการฟ้อนรำต่างๆ ร้องเล่นเพลงหมอลำที่โด่งดังมากๆแม้แต่ฝรั่งยังหลงใหล มีประเพณีบั้งไฟพญานาค และการแข่งขันทำบั้งไฟต่างๆ

ภาคกลาง จะมีประเพณีที่โด่งดังเรียกว่า การตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นการใส่บาตรพระสงฆ์ที่ยาวที่สุดในโลก

ประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ ซึ่งเป็นการแห่สิงโตและมังกรที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง

ภาคตะวันออก เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมานานมากๆซึ่งได้แก่ การชักพระบาท งานนมัสการรอยพระพุทธบาทหลวง

Scroll to top