รวดลายการสักลายศิลปะบนผิวหนังที่งดงาม

ศิลปะ บนผิวหนังนั้นมีมานานมากกว่าร้อยปีซึ่งที่ไทยเองนั้นก็มีมานานเช่นกัน อย่างที่รู้ดีว่าสมัยก่อนนั้นมีการสักของขลังเพื่อการสู้รบให้คล้ายแคล้วต่อ ภัยอันตรายแต่ก็มีข้อต้องห้ามมากมายที่เกี่ยวข้องกับศาสนาด้วยเช่นกัน โดยปัจจุบันนี้ มีผู้สักเป็นจำนวนมากที่ชาวต่างชาติได้นำเข้ามาสู่ประเทศไทยจนมีคนได้ชื่น ชอบกับศิลปะบินผิวหนังเพราะมันสวยงามด้วยลวดลายที่มากมายไม่ว่าจะเป็นรูป ดาราที่ชอบตัวการ์ตูน หรือตัวอักษร ทั้งหมดนั้นล้วนเกิดจากศิลปะที่มนุษย์ได้คิดสร้างสรรค์เพื่อทำให้เกิดภาพที่ สวยงาม แต่สิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมนั้นส่วนมากจะเป็นพวกสักยันต์ ที่ชายไทยชอบที่จะสักอย่างมากด้วยเวทมนต์คาถาอาคมในความเชื่อนั้นสะท้อนให้ เกิดความแข็งแกร่งต่อตนเอง การสักยันต์นั้นเป็นความเชื่อตามประเพณีของชนกลุ่มหนึ่งที่สักเฉพาะชาย ฉกรรจ์เท่านั้น และมีความเชื่อทางพิธีกรรมต่างๆ คือก่อนที่จะทำการสักจะต้องไหว้ครู และหลังสักจะต้องปฏิบัติตามศีล 5 ถ้าผิดเพียงข้อเดียวก็จะทำให้ของที่สักบนผิวหนังหลุดหายไป

แต่ต่อมาได้เกิดการสักลายแบบ tattoo ที่ให้ความสวยงามบนผัวหนังไม่ว่าจะสักตามแขน ตัว และขา ก็สร้างความสวยงามจากหมึกที่บรรจงวาดจากช่างสักด้วยฝีมืออย่างเต็มที่ การสักนั้นจะต้องอาศัยความกล้า และความเจ็บปวดของผู้สัก ซึ่งจะมีเข็มแทงเข้าบนผิวหน้าเป็นพันๆ ที ไม่มีใครที่ไม่เจ็บจากรอบแผล อุปกรณ์การสักแต่ก่อนนั้นก็จะเป็นพวกเข็มยาวแล้วจิ้มเหมือนกับการแทง แต่สมัยนี้มนุษย์ก็สร้างเครื่องสักเพื่ออันนวยความสะดวกและสามารถสร้างลาด ที่รวดเร็วได้เพียงไม่ถึงชั่วโมง หมึกนั้นก็ต้องเป็นสีธรรมชาติที่ไม่ใช่สารพิษที่ทำร้ายผิวหนัง ศิลปะบนผิวหนังนั้นมีผู้คนมากมายต่างเกียจชังเพราะจะมองเขาว่าเป็นพวกที่ไม่ ดีพวกนิสัยเกเร แต่ควรทราบใหม่เพราะบางท่านที่สักเขาชื่นชมในความสวยงามของศิลปะเท่านั้น

Scroll to top