ทักษะการสร้างรูปเรขาคณิตที่สร้างผลงานได้จริง

หลาย คนคงเคยเห็นรูปทรงเรขาคณิตมามากมายจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งเกิดจากฝีมือศิลปินชื่อดังหลายท่านที่ออกแบบความสมดุลของวัตถุนั้นๆ ให้เกิดความสวยงามที่น่าอัศจรรย์ และมีนักวาดนักสร้างฝึกหัดเกิดขึ้นมากมาย สิ่งสำคัญ

ของการศึกษาเรขาคณิตนั้นคือการฝึกฝนทักษะในด้านมิติของภาพหรือความ รู้สึกของสิ่งของต่างๆ ที่เราจะทำการออกแบบให้เรามองไปถึงธรรมชาติแล้วนึกถึงความสัมพันธ์ของสิ่ง ที่เราจินตนาการมาได้แล้วเชื่อมต่อกับเรขาคณิตและทำความเข้าใจกับสิ่งนั้น ซึ่งเราต่างรู้ดีว่าก่อนที่เราจำทำการวาดภาพอะไรนั้นเราจะต้องทำการร่างภาพ เพื่อให้เห็นถึงโครงสร้างที่เราจะทำการวาดมันขึ้นมา

อย่างรูปร่าง คือแบบแบนที่จะมี 2 มิติมีความกว้างขนาดพอดีกับสิ่งที่เราจะทำการวาดร่างออกมาบางๆ เช่น รูปสามเหลี่ยม วงกลม วงรี สี่เหลี่ยมต่างๆ แล้วทำการวาดภาพจริงจากสิ่งเหล่านั้น เรขาคณิตก็เช่นกัน จะมีการสร้างรูปแบบเหมือนกัน อย่างรถยนต์ที่เราเห็นกันอย่างก่อนที่จะทำการสร้างนั้นก็ต้องผ่านการร่างภาพ ด้วยเรขาคณิต แม้แต่สิ่งอื่นๆ ที่เราเห็นตามชีวิตประจำวันล้วนแต่เกิดจากสิ่งนี้ ซึ่งทำการสร้างให้เกิดรูปสามมิติให้ได้ภาพที่สมจริง อย่างครึ่งวงกลมเราสามารถสร้างจากรูปธรรมดาๆ ให้เกิดภาพที่ต่างจากเดิมไปได้โดยจินตนาการล้วนๆ การที่จะได้ภาพวาดที่สมจริงนั้นจะต้องร่างภาพให้ได้ตามรูปทรงตามที่เราคาด เดาเอาไว คำตอบจากสิ่งเหล่านี้จำทำให้เราสามารถสร้างภาพที่เสมือนจริงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ท่านยังสามารถนำเรขาคณิตไปใช้ภายในบ้านเพื่อสร้างความงดงามของบ้าน ท่านให้ดูน่าอยู่และดูเป็นศิลปะยิ่งขึ้นใครได้เข้ามาพบมาเจอก็จะให้อารมณ์ ถึงบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ได้เลย และยังมีทรงอื่นๆ ทีน่าเรียนรูปอย่างมากสามารถศึกษาได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปหรือรอจากเราเพื่ออัพ เดทศิลปะต่อไป

Scroll to top