การพัฒนาของศิลปะไทยที่มีกันมาอย่างต่อเนื่อง

ศิลปะ ไทยนั้นมีกันมาอย่างยาวนานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์จากสมองโดยคนไทยล้วนๆ แม้ว่าสิ่งนี้จะเกิดจากการได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอื่นก็ตาม แต่ก็ได้เปลี่ยนความคิดของคนไทยในการประยุกต์ และคิดค้นในการเปลี่ยนแปลกที่แตกต่างออกมาโดยยึดติดธรรมชาติที่ไม่เหมือน จริง มีดังนี้

1.จะไม่เน้นความเหมือนจริงในธรรมชาติ ซึ่งศิลปะไทยนั้นจะแตกต่างจากตะวันตกตรงที่ตะวันตกจะใช้แบบที่เป็นธรรมชาติ เป็นหลักเพื่อให้ได้ความสมจริงที่มากขึ้นเรียกว่า Realistic Art ต่างจากไทยที่จะนึกถึงประเพณีของคนไทยเองในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ จากปรัชญา คือ ความเชื่อของบรรพบุรุษที่เชื่อในเรื่องนรกสวรรค์และได้สร้างแบบแผนที่มัน ขึ้นมาเรียกว่าแบบครู มีทั้ง มนุษย์ เทวดา เทพ และสัตว์ รวมไปถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนโลกนี้อีกด้วยทั้งหมดนี้กำหนดขึ้นเองหมด โดยคนไทย

2.แรงบัลดาลใจจากธรรมชาติ ด้วยแรงกระตุ้นจากสิ่งธรรมชาติที่ได้สร้างขึ้นมาทำให้ศิลปะไทยได้กำเนิดขึ้น โดยไม่ได้ตั้งใจทั้งที่ทราบกันดีอยู่ว่าธรรมชาติไม่ใช่ศิลปะ แต่ก็ได้สร้างศิลปะจากธรรมชาติล้วนๆ เป็นที่ประทับใจในความงดงาม มีหลากหลายรูปแบบที่ออกลวดลายมาอย่างมากอย่างลายไทยที่คนไทยได้คิดค้นขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักจากต้นไม้ ฝาผนัง กำแพง ให้เป็นลายต่างๆ จากความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมด หรือจะเป็นสัตว์หรือตัวละครในวรรณคดีไทยก็เกิดจากแรงบัลดาลใจจากธรรมชาติ ทั้งหมดผสมกับจินตนาการของศิลปะไทยไปด้วย ทำให้เกิดภาพที่งดงามขึ้นมา

3.ได้รับอิทธิพลความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์และศาสนา ซึ่งเกิดจากความเชื่อส่วนบุคคลที่มีกันมาอย่างยาวนานอย่างที่รู้จักกันดีใน ศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาประจำชาติไทยเรา นั่นมีถึงศิลปะที่เกิดจากวัดวาอารามที่คนไทยยึดถือเป็นศูนย์กลางพร้อมทั้ง ศิลปะไทยที่เกิดจากการสร้างและแกะสลักอย่างผนังวัดเพดาล และพระพุทธรูปนั่นเอง

ทั้งหมดนั้นเป็นศิลปะที่ถือกำเนิดจากฝีมือคนไทยที่เกิดจากความคิดสร้าง สรรค์ในอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน คนไทยก็ยังรักษาไว้อย่างดีจึงเป็นทีจับตามองของชาวต่างชาติค่อนข้างมากนาก จากนั้นเอกลักษณ์ไทยก็คือความงดงามอ่อนช้อยสะสวยของศิลปะที่เกิดขึ้นมาจาก ธรรมชาติ

Scroll to top